Různé druhy a typy nástřiků

Stříkací stroje značky
Grako Ultramax 795 II a Titan 475.

Pro naši práci používáme profesionální nářadí a stroje, jako jsou např. kompresory značky Schneider, stříkací stroje značky
Grako Ultramax 795 II a Titan 475.

S dobrými ochrannými protikorozními účinky vytvořených povrchových vrstev je nutno počítat ve všech případech, aby nebyla narušena základní funkce součásti.

Nátěrová hmota je složena z polymerního pojiva ve formě pravého nebo koloidního roztoku, dále z plniva, pigmentů a přísad upravujících její reologické vlastnosti, zasychání, zabraňujících sedimentaci a tvorbě škraloupů, pěnění a zlepšujících rozliv atd. Barevné pigmenty jsou užívány jak organického tak anorganického původu, syntetické i přírodní. Z anorganických lze za nejdůležitější pigmenty považovat titanovou bělobu, oxidy na bázi železa, zelený oxid chromitý a ultramarin.

Pasivní protipožární ochrana

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIKY

Pasivní protipožární ochrana je obecně aplikována na:

 • konstrukční ocel
 • zavěšené podhledy, stropy
 • obvodové zdi, opláštění budov atd.

Z velké části používáné materiály pro protipožární ochranu. Vápeno-cementové nebo sádrové nástřiky, zpěňovatelné (intumescentní) nátěrové hmoty a deskové obklady.

Typy nástřiků

Ochranné nástřiky

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY

S dobrými ochrannými protikorozními účinky vytvořených povrchových vrstev je nutno počítat ve všech případech, aby nebyla narušena základní funkce součásti.

Nátěrová hmota je složena z polymerního pojiva ve formě pravého nebo koloidního roztoku, dále z plniva, pigmentů a přísad upravujících její reologické vlastnosti, zasychání, zabraňujících sedimentaci a tvorbě škraloupů, pěnění a zlepšujících rozliv atd. Barevné pigmenty jsou užívány jak organického tak anorganického původu, syntetické i přírodní. Z anorganických lze za nejdůležitější pigmenty považovat titanovou bělobu, oxidy na bázi železa, zelený oxid chromitý a ultramarin.

Prášková barva v dodaném stavu se nanáší na výrobek naprašováním elektrostatickými nebo elektrokinetickými pistolemi.

PRÁŠKOVÉ NÁSTŘIKY

Prášková barva v dodaném stavu se nanáší na výrobek naprašováním elektrostatickými nebo elektrokinetickými pistolemi.

Typy nabízených práškových barev:

 • polyesterové barvy (bez TGIC)
 • polyuretanové barvy
 • epoxypolyesterové barvy
 • epoxidové barvy
 • základní antikorozní epoxidová barva
 • silikonové barvy
 • akryláty
Variopaint barva - vnitřní dekorativní mnohobarevný vodou ředitelný nástřik stěn.

VARIOPAINT NÁSTŘIKY

Variopaint barva - vnitřní dekorativní mnohobarevný vodou ředitelný nástřik stěn na bázi vodní disperze speciální syntetické pryskyřice, inertních plniv, netoxických pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv. Je omyvatelný, velice otěruvzdorný, dá se aplikovat na téměř na všechny obvyklé druhy podkladů (omítka, dřevo, dřevotřískové desky, kovy, umakart, plasty)

Antigraffiti systémy NORTECH

ANTIGRAFFITI NÁSTŘIKY

Principem je vytvoření trvalého ochranného povlaku. Všechny permanentní antigraffiti systémy NORTECH vytvářejí trvanlivý ochranný povlak na ohroženém podkladu. Tento ochranný povlak se nerozpouští, pokud je správně vyčištěn. Zůstává permanentně (stále) na podkladu a chrání ho proti různé zátěži:

 • graffiti (barvy ve spreji, popisky, lepidla)
 • negativní a nechtěné vlivy okolního prostředí
 • různá další zátěž (ptačí trus, moč, nečistota, divoké plakátování a mnoho dalších)